Tegen Inbraak - Inbraakbeveiliging

Disclaimer

De door Tegen Inbraak op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beveiliging advies of beveiligingsdienst. Wij verzoeken u de disclaimer aandachtig te lezen voordat u onze website gebruikt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te raadplegen of te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer hiermee akkoord te gaan.

Gebruik van de website

De inhoud van deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief doeleinde. Tegen Inbraak besteedt uiterste zorg aan de volledigheid, juistheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde informatie. Desalniettemin sluit Tegen Inbraak alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Door de aangeboden informatie ontstaat geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties en de volledige, onbeperkte of ongestoorde beschikbaarheid daarvan. Tegen Inbraak garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voor zover vanaf deze website naar internetpagina's van derden wordt verwezen, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Tegen Inbraak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt voor risico van de gebruiker. Tegen Inbraak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten Tegen Inbraak of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot tekst, foto's, video, audio, tekeningen en logo's. De website en de inhoud mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, bewerkt, vermenigvuldigd of worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegen Inbraak of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegen Inbraak is het niet toegestaan links naar de websites van Tegen Inbraak weer te geven.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder aankondiging en te allen tijde te wijzigen. De bezoeker of gebruiker van deze website is altijd gehouden aan de laatste versie van deze disclaimer. We raden u aan regelmatig de inhoud van de website te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.
© 2019 Tegen Inbraak - KvK 54.99.55.66 - BTW NL002046145B24 Links - Disclaimer - Algemene Voorwaarden Dienstverlening